x

Wspólnoty czystej energii

Zostań społecznością czystej energii

Miasta i miasteczka mogą dołączyć do opłaty za efektywność energetyczną poprzez program Czyste Wspólnoty Energetyczne. Wykonując trzy proste kroki, Twoja społeczność może wykazać się wiodącą rolą i może kwalifikować się do "Grantów Jasnej Idei" na projekty energooszczędne.

Stwórz czystszą przyszłość dla swojej społeczności

Twoja społeczność może zjednoczyć się, by wspierać efektywność energetyczną i energię odnawialną, tworząc czystszą przyszłość dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Program "Czyste Wspólnoty Energetyczne" oferuje trzy proste kroki ("wytyczne programowe"), aby pomóc liderom społeczności, gospodarstwom domowym i lokalnym firmom współpracować w określaniu celów związanych z czystą energią i otrzymywać nagrody za swoje osiągnięcia.

Trzy kroki, jakie może podjąć twoje miasto, aby stać się Wspólnotą Czystej Energii to:

 1. Zobowiązanie się do "Gminy Gminy Czystej Energii" w celu oszczędzania energii w budynkach komunalnych;

 2. Wypełniaj Miejskie Zobowiązania Gminy Czystej Energii, podejmując działania mające na celu oszczędzanie energii;

 3. Zarabiaj punkty efektywności energetycznej które można wymienić na projekty energooszczędne.

Nie można uczestniczyć w marcowym 30, 2017 Eversource Alignment do menedżera portfela US EPA z webinarem ENERGY STAR? Oglądaj nagranie webinara.

Nie możesz wziąć udziału w lutowym 23, 2016 Oszczędzaj pieniądze, oszczędzając energię na swoim seminarium biznesowym? Oglądaj nagranie webinara.

Nie mogłeś wziąć udziału w grudniowym seminarium internetowym XITUM X, 10 Jak zarabiać i wymieniać swoje pomysły na idee Bright Idea? Oglądaj nagranie webinara.

Nie możesz wziąć udziału w grudniowym seminarium 8, 2015 Engage Your Residents and Business, aby zdobyć nagrodę BIG Rewards? Oglądaj nagranie webinara.

Krok 1 - Zobowiązanie do "Gminy Gminy Czystej Energii"

Twoja społeczność robi pierwszy krok w kierunku stworzenia Wspólnoty Czystej Energii, zobowiązując się do "Gminy Gminy Czystej Energii", aby oszczędzać energię w budynkach komunalnych.

Zastaw musi być podpisany przez burmistrza twojego miasta, pierwszego selekcjonera lub zarządcę miasta i można pobrać tutaj. Po zakończeniu należy go wysłać do cleanenergycommunities@eversource.com.

Podpisując deklarację, twoja społeczność demonstruje swoje poparcie dla efektywności energetycznej, zobowiązując się do zmniejszenia zużycia energii przez gminy 20% przez 2018, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Lipiec 1, 2013, do czerwca 30, 2014: 8% Redukcja
 • Lipiec 1, 2014, do czerwca 30, 2015: 11% Redukcja
 • Lipiec 1, 2015, do czerwca 30, 2016: 14% Redukcja
 • Lipiec 1, 2016, do czerwca 30, 2017: 17% Redukcja
 • Lipiec 1, 2017, do czerwca 30, 2018: 20% Redukcja

Odwiedź Online Dashboard

Pamiętaj, aby odwiedzić internetowy pulpit nawigacyjny aby sprawdzić postępy twojej społeczności w dążeniu do uzyskania statusu Wspólnoty Czystej Energii: Jeśli Twoje miasto nie podjęło jeszcze kroków zmierzających do uzyskania statusu Wspólnoty Czystej Energii, skontaktuj się z burmistrzem, pierwszym selerem, zarządcą miasta lub lokalną grupą zadaniową ds. czystej energii, aby powiadomić o tym o programie. Jeśli Twoje miasto już uczestniczy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem czystej energii wymienionym na stronie Twojej społeczności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz się zaangażować.

Krok 2 - Wypełnij Miejskie Zobowiązanie Gminy Czystej Energii

Po podpisaniu Pledge (patrz krok 1), twoja społeczność robi kolejny krok w kierunku zostania Społecznością Czystej Energii, realizując cele Planu oszczędzanie energii w budynkach komunalnych.

Oszczędzaj energię w budynkach komunalnych

Aby zademonstrować swoje zaangażowanie w efektywność energetyczną, twoje miasto lub miasto musi oszczędzać energię w budynkach komunalnych i dokumentować oszczędności zgodnie z harmonogramem określonym w Pledge.

Pierwszym krokiem tego procesu jest stworzenie Miejskiego Planu Działania (MAP) opisującego, w jaki sposób Twoja społeczność planuje oszczędzać energię i kupować energię odnawialną. Aby stworzyć ten plan, twoje miasto lub miasto musi zmierzyć zużycie energii w budynku komunalnym i porównać je z rokiem bazowym. Ten proces nazywa się "testowaniem porównawczym".

Zespoły Eversource i United Illuminating's Clean Energy Communities zapewniają bezpłatną pomoc techniczną i wsparcie w pomaganiu społecznościom w spełnieniu obietnicy zmniejszenia zużycia energii przez 20% przez 2018. Ponadto zapewnione są bezpłatne okresowe szkolenia w zakresie analizy porównawczej i wytyczne dotyczące ustalania celów redukcji energii. Zacznij już dziś i dowiedz się o darmowe oprogramowanie do benchmarkingu (menedżer portfela) oraz darmowy zestaw startowy Benchmarking dostępne za pośrednictwem amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Zespół Clean Energy Communities zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną, wytyczne dotyczące ustalania celów redukcji energii oraz okresowe szkolenia w zakresie benchmarkingu. Nagrany seminaria w Portfolio Manager są dostępne do oglądania w dowolnym momencie.

Proces benchmarkingu wymaga wyboru roku bazowego. Program "Czyste Wspólnoty Energetyczne" pozwala na wykorzystanie jednego z następnych lat w oparciu o datę podpisania zastawu:

 • Rok bazowy 2: lipiec 1, 2009 do czerwca 30, 2010
 • Rok bazowy 3: lipiec 1, 2010 do czerwca 30, 2011
 • Rok bazowy 4: lipiec 1, 2011 do czerwca 30, 2012

Począwszy od lipca 1, 2015, społeczności muszą wykazać, że spełniają cele oszczędnościowe Pledge, aby uzyskać zachęty dla systemów czystej energii i "Grantów Jasnej Idei".

Odwiedź Online Dashboard

Pamiętaj, aby odwiedzić internetowy pulpit nawigacyjny aby sprawdzić postępy twojej społeczności w kierunku stworzenia Wspólnoty Czystej Energii. Jeśli Twoje miasto nie podjęło jeszcze działań zmierzających do uzyskania statusu Wspólnoty Czystej Energii, skontaktuj się z burmistrzem, pierwszym selerem, zarządcą miasta lub lokalną grupą zadaniową ds. Czystej energii, aby poinformować ich o programie. Jeśli Twoje miasto już uczestniczy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem czystej energii wymienionym na stronie Twojej społeczności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz się zaangażować.

Krok 3 - Zarabiaj na efektywności energetycznej dla nagród

Społeczności, które zobowiązały się do "Miejskich Plenerów Gminy Czystej Energii" i spełniły wymagania Zaprzysiężenia, mogą zarobić punkty efektywności energetycznej które można wymienić na "Bright Idea Grants" na projekty energooszczędne.

Zdobywaj punkty efektywności energetycznej dla "Grantów Jasnej Idei"

Po zakwalifikowaniu jako Społeczność Czystej Energii, Twoje miasto może zdobyć punkty efektywności energetycznej, które można wymienić na "Granty Bright Idea" na projekty energooszczędne.

Aby zakwalifikować się do grantu Bright Ideas Grant, Twoje miasto lub miasto musi zdobyć punkty efektywności energetycznej 100 poprzez uczestnictwo w programach Funduszu Energetycznego Connecticut. Granty są dostępne w zakresie od $ 5,000 do 15,000 i mogą być wykorzystywane do projektów oszczędzających energię w Twojej społeczności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie Bright Idea Grant.

Kwalifikujące się projekty Bright Idea Grant:

 • Modernizacja do energooszczędnego oświetlenia LED
 • Instalacja wysokowydajnego sprzętu HVAC
 • Instalacja ENERGY STAR® okna lub drzwi
 • Instalacja lub modernizacja izolacji
 • Audyty energetyczne budynków komunalnych
 • Wymiana żarówek
 • Pokrycie kopay Home Energy Solutions

Punkty efektywności energetycznej są nagradzane za następujące działania:

Punkty Aktywność
6 Przyznawany za każde 1% gospodarstw domowych uczestniczących w programach mieszkaniowych Connecticut Energy Efficiency Fund: Program Home Energy SolutionsThe Home Energy Solutions Income-Kwalifikujący się program oraz Program mieszkaniowy New Construction. Udział jest wsteczny do stycznia 1, 2010.
8 Przyznawany za każdy 1% gospodarstw domowych, dla których umarzane są rabaty energooszczędne technologie. Udział jest wsteczny do stycznia 1, 2010.
4Przyznawany za każdy 1% podmiotów komercyjnych lub gminnych uczestniczących w programie biznesowym lub gminnym Connecticut Energy Efficiency Fund, takich jak Program Small Business Energy Advantage albo Program Energy Opportunities. Udział jest wsteczny do stycznia 1, 2010.
1-10Nagroda przyznawana za specjalne punkty projektu dla społeczności, które goszczą lub promują specjalny program oszczędzania energii lub projekt oszczędzania energii, musi zostać rozpoczęty po styczniu 1, 2012.

Zarabiaj bonusowe nagrody

Twoja społeczność może zdobywać punkty bonusowe na następny Grant Bright Idea, osiągając specjalne kamienie milowe, przeprowadzając kampanie informacyjne, organizując imprezy / warsztaty lub podejmując działania mające na celu zwiększenie udziału społeczności w programach Energize Connecticut. Aby Twoje miasto lub miasto otrzymało specjalne punkty projektu, wypełnij wniosek o specjalne projekty punktów i przesłać go do cleanenergycommunities@eversource.com.

Odwiedź Online Dashboard

Pamiętaj, aby odwiedzić internetowy pulpit nawigacyjny aby sprawdzić postępy twojej społeczności w kierunku stworzenia Wspólnoty Czystej Energii. Jeśli Twoje miasto nie podjęło jeszcze działań zmierzających do uzyskania statusu Wspólnoty Czystej Energii, skontaktuj się z burmistrzem, pierwszym selerem, zarządcą miasta lub lokalną grupą zadaniową ds. Czystej energii, aby poinformować ich o programie. Jeśli Twoje miasto już uczestniczy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem czystej energii wymienionym na stronie Twojej społeczności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz się zaangażować.


Odwiedź stronę CT Power Update