x

Przydatne linki

Przydatne linki

Znajdź linki do firm, stanowych i federalnych biur zajmujących się efektywnością energetyczną i energią odnawialną - nawet organizacje międzynarodowe.

Jesteśmy naprawdę małym światem. Zarówno nasza efektywność energetyczna, jak i energia odnawialna mają pozytywny wpływ na jakość powietrza i globalne ocieplenie. Zapoznaj się z tymi przydatnymi linkami.


Łącz łącza partnerów CT

Eversource

United Illuminating

CT Green Bank

Rada Efektywności Energetycznej

Łącza stanu

CT Departament Energii i Ochrony Środowiska - GŁĘBOKI

Urząd Zamówień Publicznych CT - PURA

Tablica informacyjna stanu efektywności energetycznej - Panel EEB

CT Wydział Ochrony Konsumentów - Przewodnik dla kupujących panel słoneczny

Linki krajowe

Departament Energii USA - DOE

ENERGY STAR®

Federalne ulgi podatkowe związane z urządzeniami ENERGY STAR: drzwi, okna, urządzenia HVAC i ogrzewanie wody.

Amerykańska Rada ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki - ACEEE

Stowarzyszenie Solar Energy Industries - SEIA

Międzynarodowe linki

Międzynarodowa Rada Kodeksu - ICC


Odwiedź stronę CT Power Update