x

Generacja rozproszona w interfejsie użytkownika

Podłącz i zasilaj swój system generacji rozproszonej do sieci elektrycznej interfejsu użytkownika

Generacja rozproszona obejmuje generator energii, który jest podłączony do sieci elektrycznej. Generator wytwarza energię z różnych źródeł, w tym między innymi z paneli fotowoltaicznych (paneli słonecznych), turbin wiatrowych, jednostek kogeneracji i mikroturbin. Wytworzona energia może zostać zużyta przez użytkownika końcowego lub dostarczona z powrotem do sieci elektrycznej.

Klienci UI mogą uzyskać pozwolenie na podłączenie i zasilenie swojego systemu generacji rozproszonej do systemu dystrybucji energii elektrycznej, sieci elektrycznej UI, poprzez złożenie wniosku o zatwierdzenie w ramach procesu składania wniosku o połączenie. Interfejs użytkownika sprawdza każdą aplikację wzajemnego połączenia, aby upewnić się, że proponowany generator może być bezpiecznie i niezawodnie połączony z systemem dystrybucji energii elektrycznej UI. Interfejs użytkownika oferuje również narzędzia, które pomagają ocenić opcje projektu słonecznego.

Aby uzyskać więcej informacji i narzędzi pomocnych w wizycie projektu słonecznego Rozproszona generacja interfejsu użytkownika strona.


Odwiedź stronę CT Power Update