x
Komitet EEB ds. Oceny - spotkania i materiały

Komitet oceniający

Przewodniczący Komitetu

Do ustalenia

Przegląd Komitetu Oceniającego

Prace Komitetu EEB ds. Oceny są prowadzone przez Mapa drogowa oceny programu 2014, która zawiera szczegółowe informacje na temat procedur i zasad oceny EEB (Energy Efficiency Board). Ta zaktualizowana mapa drogowa 2014 zastąpiła poprzednią wersję opublikowaną w 2012.

Co trzy lata komisja oceniająca opracowuje trzyletni plan. Najnowszy plan to Plan oceny 2019-2021. Każdego roku opracowywany jest dokument oszczędnościowy programu (PSD) w celu dostarczenia szczegółowych założeń technicznych dotyczących oszczędności energii przypisywanych poszczególnym technologiom efektywności energetycznej. Ostatnie PSD dla 2020 jest dostępny. The 2019 PSD, 2018 PSD, 2017 PSD, 2016 PSD Są również dostępne.

PA 11-80, Sec. 33 (d) (4) wymaga, aby Rada ds. Efektywności Energetycznej przedstawiała Komitetowi ds. Energii i Technologii Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie z wyników i zaleceń ewaluacji programu przeprowadzonych w trakcie roku poprzedniego. Aby uzyskać dostęp do raportów złożonych do chwili obecnej, użyj następujących linków:

Oceny programów i oceny rynku

Różne materiały związane z działaniami EEB Evaluation są dostępne na stronie Raporty z oceny strona strony. Materiały te obejmują opisy projektów, projekty raportów zgłoszonych do komentarzy, komentarze złożone przez zainteresowane strony, raporty końcowe i inne stosowne dokumenty. Zainteresowane strony powinny przyjrzeć się Radzie ds. Efektywności Energetycznej Ogłoszenia strona zawierająca informacje o projektach raportów opublikowanych dla komentarza. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Sekretarza Wykonawczego pod adresem eeb@energizect.com.

Materiały z posiedzeń Komitetu Oceniającego

Data spotkaniaProgram spotkaniaProtokół ze spotkańMateriały spotkańMiesięczny raport
Sierpnia 10, 2020Pobierz agendę

Pobierz materiały

Lipiec 6, 2020Pobierz agendę

Pobierz materiały

Pobierz raport miesięczny
Czerwiec 8, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 11, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 6, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 9, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 10, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 6, 2020Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 9, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 12, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 7, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 9, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 12, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 8, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 10, 2019Pobierz agendęPobierz protokółsPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 6, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 8, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 11, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 11, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 14, 2019Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 10, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 13, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 9, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 10, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 6, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 9, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 11, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 17, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 9, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 12, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 13, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 8, 2018Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 11, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 6, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 10, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 11, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 7, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 10, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 12, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 8, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 10, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 6, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 6, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 9, 2017Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 12, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 7, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 11, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 12, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 8, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 11, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 6, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 9, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 11, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiały
Marzec 7, 2016Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 8, 2016Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 11, 2016Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 7, 2015Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 9, 2015Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 13, 2015Pobierz agendęPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 8, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 10, 2015Pobierz agendę Pobierz materiały Pobierz raport miesięczny
Lipiec 6, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 8, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 11, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 6, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 9, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 9, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 12, 2015Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 8, 2014Pobierz agendę Pobierz materiały Pobierz raport miesięczny
Listopad 10, 2014Pobierz agendę Pobierz materiały Pobierz raport miesięczny
Październik 6, 2014Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 8, 2014Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 11, 2014Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 7, 2014Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 9, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 12, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 7, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 10, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 10, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 13, 2014Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 9, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 12, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 7, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 9, 2103Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 12, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 8, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 10, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz Monthly Report
Może 6, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 8, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 11, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Luty 4, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Styczeń 9, 2013Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 12, 2012Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Listopad 7, 2012Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 3, 2012Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Września 5, 2012Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 1, 2012Pobierz agendęPobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Lipiec 10, 2012Pobierz agendęn / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 14, 2012Pobierz agendęn / an / aPobierz raport miesięczny
Może 8, 2012Pobierz agendęn / an / aPobierz raport miesięczny
Kwiecień 17, 2012Pobierz agendęn / an / aPobierz raport miesięczny
Marzec 13, 2012Pobierz agendę Pobierz materiałyPobierz raport miesięczny
luty 2012 Bez spotkania Bez spotkania Bez spotkaniaPobierz raport miesięczny
Styczeń 10, 2012Pobierz agendę Pobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Grudnia 13, 2011Pobierz agendę n / an / aPobierz raport miesięczny
Listopad 8, 2011Pobierz agendę Pobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 2011 Bez spotkania Bez spotkaniaBez spotkaniaPobierz raport miesięczny
Września 13, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Sierpnia 8, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiały --
Lipiec 12, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Czerwiec 21, 2011Pobierz agendę Pobierz minutyPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Może 10, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Kwiecień 12, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Marzec 8, 2011Pobierz agendę n / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
luty 2011 Bez spotkania Bez spotkania Bez spotkaniaPobierz raport miesięczny
Styczeń 28, 2011Pobierz agendęn / aPobierz materiałyPobierz raport miesięczny
Październik 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Wrzesień 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Sierpień 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Lipiec 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Czerwiec 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Maj 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Kwiecień 2010------Pobierz raport miesięczny
marzec 2010---- --Pobierz raport miesięczny
luty 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Styczeń 2010---- --Pobierz raport miesięczny
Grudzień 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Listopad 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Październik 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Wrzesień 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Sierpień 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Lipiec 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Czerwiec 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Maj 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Apil 2009------Pobierz raport miesięczny
marzec 2009---- --Pobierz raport miesięczny
luty 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Styczeń 2009---- --Pobierz raport miesięczny
Wrzesień 2008---- --Pobierz raport miesięczny
Sierpień 2008---- --Pobierz raport miesięczny
Lipiec 2008---- --Pobierz raport miesięczny
Czerwiec 2008------Pobierz raport miesięczny
Maj 2008---- --Pobierz raport miesięczny
Kwiecień 2008---- --Pobierz raport miesięczny
marzec 2008---- --Pobierz raport miesięczny
luty 2008---- --Pobierz raport miesięczny

Odwiedź stronę CT Power Update