x

Komisje i grupy robocze ds. Efektywności energetycznej

Informacje na temat komitetów i grup roboczych ds. Efektywności energetycznej

Komisje i grupy robocze ds. Efektywności energetycznej

Rada ds. Efektywności Energetycznej (EEB) ustanowiła kilka komitetów i grup roboczych, aby skoncentrować się na obszarach krytycznych dla swojej pracy.

Do stałych komisji Rady należą:

EEB zwołuje także Marketingowa grupa robocza kwartalnie we współpracy z Departamentem Energii i Ochrony Środowiska Connecticut (DEEP).

Ponadto od czasu do czasu EEB zwołuje krótkoterminowe komitety specjalnego przeznaczenia w celu rozpatrywania spraw przed radą, w tym rozstrzygania sporów, opracowywania i wydawania zapytań ofertowych, a także opracowywania, w razie potrzeby, specjalistycznych dokumentów.


Odwiedź stronę CT Power Update