x

Biblioteka dokumentów zarządu efektywności energetycznej

Archiwum dokumentów zarządu efektywności energetycznej (2008-2013)

Szukaj


Lub wybierz temat



Tytuł Opis Typ / Rozmiar pliku

2001 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2001 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
165kb

Ściągnij"

2002 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2002 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
945.56kb

Ściągnij"

2003 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2003 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
6.23mb

Ściągnij"

Programy komercyjne i przemysłowe 2004 Free-Ridership and Spillover Study

Raport końcowy; z marca 2006; przez Megdal & Associates z Opinion Dynamics Corporation. Niniejszy raport podsumowuje wyniki 2004 Commercial and Industrial Programs Free-ridership i Spillover Study dla każdego ze sponsorów? programy komercyjne i przemysłowe (C & I). Celem tego badania była ocena programu "free-ridership", "spillover" uczestnika oraz "spillover" niebędącego uczestnikiem dla tych programów przy użyciu metody standardowej "Free Ridership" i "Spillover Evaluation" (określanej jako metoda standardowa) opracowanej przez PA Consulting na podstawie umowy z Sponsorzy programu efektywności energetycznej Massachusetts sfinalizowali w czerwcu 16, 2003.

Acrobat PDF
1.13mb

Ściągnij"

2004 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2004 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
644.68kb

Ściągnij"

Końcowy raport na temat koincydencji 2005

Raport końcowy; z datą stycznia 4, 2007; przez RLW Analytics. Raport opisuje wyniki analityczne i wnioski dla dwóch analitycznych podstawowych zadań przetargowych 1 i 4 United Illuminating Company oraz Eversource 2005 Coincidence Factor Study. Zadanie 1 obejmowało dwie podstawowe funkcje, jedną z przeszukiwania obszernej kolekcji plików rejestrowania na miejscu i pomiarów końcowych uzyskanych przez RLW w ciągu ostatnich kilku lat dla odpowiednich kształtów obciążenia, a drugą z wyszukiwania w internecie raportów i artykułów adresowych kwestia czynników koincydencji bezpośrednio lub pośrednio. Zadanie 4 polegało na wyszukiwaniu mierzonych danych końcowych dotyczących klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, a także na poszukiwaniu cech budynków jednorodzinnych i danych demograficznych dla stanu Connecticut.

Dokument Word
347.65kb

Ściągnij"

2005 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2005 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
1.3mb

Ściągnij"

2006 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2006 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
2.04mb

Ściągnij"

2007 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2007 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
2.01mb

Ściągnij"

2007-2008 Planowane badania ewaluacyjne

Niniejszy dokument przedstawia planowane badania ewaluacyjne według sektora dla 2007 poprzez 2008.

Dokument Word
70.66kb

Ściągnij"

2008 Connecticut Energy Efficiency Fund Raport legislacyjny

Raport 2008 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
3.93mb

Ściągnij"

Oświetlenie mieszkaniowe 2008 Zmierz badanie życia

Raport końcowy; z czerwca 4, 2008; Nexus Market Research, Inc. i RLW Analytics, Inc. W badaniu oszacowano żywotność produktów oświetleniowych dystrybuowanych w ramach programów efektywności energetycznej w Nowej Anglii.

Dokument Word
1.68mb

Ściągnij"

Roczne sprawozdanie 2009 z płyty konserwującej olej opałowy Connecticut

Roczne sprawozdanie 2009 z Conicut Oil Oil Conservation Board; spoddane weryfikacji Może 2010.

Acrobat PDF
1.04mb

Ściągnij"

2009 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2009 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
4.31mb

Ściągnij"

2010 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2010 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
20.56mb

Ściągnij"

Program 2010 Connecticut Energy Efficiency Fund i najważniejsze informacje o oszczędnościach

Program 2010 Connecticut Energy Efficiency Fund i najważniejsze informacje o oszczędnościach

Acrobat PDF
1.6mb

Ściągnij"

2011 Uniknął kosztów zaopatrzenia w energię w raporcie New England

2011 Uniknął kosztów zaopatrzenia w energię w raporcie New England; z lipca 21, 2011; autor: Synapse Energy Economics, Inc.

Acrobat PDF
8.17mb

Ściągnij"

2011 Baseline Study Homes: Analiza zgodności kodu potencjalnego

Notatka; z października 10, 2012; przez NMR Group, Inc., Cadmus i Dorothy Conant. Memo w 2011 Baseline Study Homes: Analiza zgodności kodu potencjalnego pod czwartym
Ścieżki zgodności.

Acrobat PDF
603.84kb

Ściągnij"

2011 Raport oceny CEEF na Walnym Zgromadzeniu CT

Raport końcowy do Komitetu ds. Energii i Technologii Zgromadzenia Ogólnego w Connecticut; z listopada 18, 2011. Pierwszy roczny raport z badań, wyników i zaleceń za pośrednictwem procesu oceny, pomiaru i weryfikacji programu EE (Energy Efficiency Board).

Acrobat PDF
268.68kb

Ściągnij"

2011 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2011 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
4.52mb

Ściągnij"

2011 Plan konserwacji i zarządzania ładunkiem elektrycznym i gazowym

Zgłoszony przez Eversource, The United Illuminating Company, Eversource, Connecticut Natural Gas Corporation i Southern Connecticut Gas Company. Liczba przydziałów 10-10-03 i 10-10-04, przesłane Październik 1, 2010.

Acrobat PDF
7.3mb

Ściągnij"

Plan ewaluacyjny 2011 Energy Efficiency Board

2011 Plan oceny programu EEB (Energy Efficiency Board); z października 2010; osprawdzane przez Komitet EEB ds. Oceny.

Dokument Word
245.25kb

Ściągnij"

Plan 2011 Komentarze publiczne i dane wejściowe adresowane do firm i Rady ds. Efektywności Energetycznej

Komentarze publiczne i uwagi publiczne, którymi zajmują się Spółki i Rada ds. Efektywności Energetycznej (EEB) w procesie opracowywania planów 2011.

Dokument Word
109.06kb

Ściągnij"

2012 Connecticut Energy Efficiency Fund Roczny raport legislacyjny

Raport 2012 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
7.44mb

Ściągnij"

Plan ochrony i zarządzania 2012: publiczne wprowadzanie i komentarze

Zachowanie 2012 i zarządzanie obciążeniem Zaplanuj publiczne dane wejściowe i komentarze; Docket: 11-10-03.

Acrobat PDF
207.4kb

Ściągnij"

Plan konserwacji i zarządzania 2012 Plan spotkania technicznego

Plan konserwacji i zarządzania obciążeniem 2012 Plan spotkania roboczego; wydane przez Departament Energii i Ochrony Środowiska; z datą stycznia 6, 2012.

Acrobat PDF
258.53kb

Ściągnij"

2012 Plan ochrony i zarządzania ładunkiem, Rozwiń plan, Zawiadomienie o prośbie o pisemne komentarze

2012 Plan ochrony i zarządzania ładunkiem, Rozwiń plan, Powiadomienie o prośbie o pisemne komentarze; wydane przez Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej, Departament Energii i Ochrony Środowiska; z czerwca 5, 2012.

Acrobat PDF
288.8kb

Ściągnij"

Zachowanie 2012 i zarządzanie obciążeniem: DEEP Ocena, pomiar i weryfikacja projektu przeglądu

Przegląd projektu; z września 6, 2012; przez Departament Energii i Ochrony Środowiska (DEEP).

Acrobat PDF
289.53kb

Ściągnij"

2012 Plan konserwacji i zarządzania ładunkiem elektrycznym i gazowym

2012 elektryczny i gaz ziemny Ochrona i Plan zarządzania ładunkiem; Docket No. 11-10-03; Datowany na wrzesień 30, 2011; Zgłoszony przez Eversource, The United Illuminating Company, Eversource, Connecticut Natural Gas Corporation i Southern Connecticut Gas Company.

Acrobat PDF
17.01mb

Ściągnij"

Roczny raport legislacyjny 2013

Raport 2013 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
9.17mb

Ściągnij"

Badanie charakterystyki obudowy mieszkalnej 2013 Raport końcowy

Acrobat PDF
876.49kb

Ściągnij"

Roczny raport legislacyjny 2014

Raport 2014 Rady Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
3.13mb

Ściągnij"

Kwiecień 10, 2012, program spotkania Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z kwietniowego posiedzenia 10, 2012, Commercial & Industrial Committee Meeting.

Acrobat PDF
89.7kb

Ściągnij"

Kwiecień 11, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z kwietniowego posiedzenia 11, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
78.7kb

Ściągnij"

Kwiecień 11, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z kwietniowego posiedzenia 11, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
114.44kb

Ściągnij"

Kwiecień 11, 2012, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z kwietniowego posiedzenia 11, 2012, posiedzenie komisji mieszkaniowej.

Acrobat PDF
80.4kb

Ściągnij"

Kwiecień 12, 2011, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Agenda z kwietniowego 12, 2011, spotkanie komisji ewaluacyjnej.

Acrobat PDF
80.24kb

Ściągnij"

Kwiecień 13, 2011, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z kwietniowego posiedzenia 13, 2011, posiedzenie komisji mieszkaniowej.

Acrobat PDF
80.56kb

Ściągnij"

Kwiecień 17, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z kwietniowego 17, 2012, spotkania komisji ewaluacyjnej.

Acrobat PDF
53.71kb

Ściągnij"

Kwiecień 2008 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Kwiecień 2008 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
45.06kb

Ściągnij"

Kwiecień 2009 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Kwiecień 2009 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
71.17kb

Ściągnij"

Kwiecień 2010 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Kwiecień 2010 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
76.8kb

Ściągnij"

Kwiecień 2011 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Kwiecień 2011 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Acrobat PDF
116.35kb

Ściągnij"

Kwiecień 2012 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Kwiecień 2012 Komitet ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Acrobat PDF
238.02kb

Ściągnij"

Kwiecień 4, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z kwietniowego 4, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
72.2kb

Ściągnij"

Sierpień 1, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Agenda z sierpniowego 1, 2012, spotkanie komisji ewaluacyjnej.

Acrobat PDF
65.44kb

Ściągnij"

Sierpień 1, 2012, Protokół z posiedzenia Komitetu Oceniającego

Protokół z sierpniowego posiedzenia 1, 2012, posiedzenia komisji oceniającej.

Acrobat PDF
87.15kb

Ściągnij"

Sierpień 1, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z sierpnia 1, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
86.97kb

Ściągnij"

Sierpień 10, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z sierpniowego posiedzenia 10, 2011, posiedzenie komisji mieszkaniowej.

Acrobat PDF
92.35kb

Ściągnij"

Sierpniowy 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Sierpniowy 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
61.95kb

Ściągnij"

Sierpniowy 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Sierpniowy 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
72.7kb

Ściągnij"

Sierpniowy 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Sierpniowy 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
89.6kb

Ściągnij"

Sierpniowy 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Sierpniowy 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
121.63kb

Ściągnij"

Sierpień 22, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z sierpniowego posiedzenia 22, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
77.56kb

Ściągnij"

Sierpień 22, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Minuty z sierpniowego posiedzenia 22, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
109.93kb

Ściągnij"

Sierpniowy 7, 2012, program spotkania Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z sierpniowego posiedzenia 7, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
82.84kb

Ściągnij"

Sierpień 8, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z sierpniowego posiedzenia 8, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
82.26kb

Ściągnij"

Sierpień 8, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Minuty z sierpniowego posiedzenia 8, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
125.94kb

Ściągnij"

Sierpień 8, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z sierpniowego posiedzenia 8, 2012, posiedzenie komisji mieszkaniowej.

Acrobat PDF
80.7kb

Ściągnij"

Unikanie kosztów zaopatrzenia w energię w Nowej Anglii: ostateczny raport 2007

Raport końcowy; z sierpnia 10, 2007; przez Synapse Energy. Raport zawiera prognozy dotyczące krańcowych kosztów zaopatrzenia w energię, których należy unikać z powodu oszczędności energii elektrycznej, gazu ziemnego i innych paliw wynikających z programów wydajności energetycznej oferowanych klientom w całej Nowej Anglii.

Acrobat PDF
1.42mb

Ściągnij"

Najlepsze praktyki dotyczące oszczędności energii Umawiające się kontrahenci na rynku miejskim, uniwersyteckim, szkolnym i szpitalnym

Najlepsze praktyki w zakresie oszczędzania energii Kontrakty na rynkach miejskich, uniwersyteckich, szkolnych i szpitalnych; raport końcowy; z września 30, 2011; przygotowane przez Celtic Energy, Inc.

Acrobat PDF
3.49mb

Ściągnij"

Connecticut Energy Efficiency Fund 2009 Programy i oszczędności Najważniejsze informacje

Program 2009 i najważniejsze informacje o oszczędnościach w Funduszu Connecticut Energy Efficiency Fund.

Acrobat PDF
1.37mb

Ściągnij"

Connecticut Energy Efficiency Fund 2011 Programy C & I Badania wolnego od pracy i spillover

Raport końcowy; z października 5, 2012; Tetra Tech, Inc. Niniejszy raport określa ilościowo wpływ netto komercyjnych i przemysłowych programów energetycznych w sektorze energii elektrycznej i gazu Connecticut Energy Efficiency Fund poprzez oszacowanie zakresu wolnego użytkowania programów; wczesny uczestnik "lubić" i "niepodobny" rozlewać; i nieuczestniczących "podobnych" przelewów. Oceniane programy obejmują programy Energy Conscious Blueprint, Energy Opportunities i Small Business Energy Advantage.

Acrobat PDF
951.24kb

Ściągnij"

Connecticut Home Energy Solutions Scena 1 Miara efektywności i finansowanie

Raport końcowy; z sierpnia 16, 2012; autor: NMR Group, Inc. W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki czterech grup fokusowych przeprowadzonych przez NMR Group, Inc. z rezydentami Connecticut w celu oceny powodów, dla których uczestnicy programu HES (Home Energy Solutions) nie kwalifikują się do otrzymania rekomendowanej wersji Home Performance środki w większej liczbie lub skorzystanie z zasobów dostarczanych przez program, takich jak rabaty, a zwłaszcza niskooprocentowane finansowanie, aby pomóc w finansowaniu instalacji pomiarowych. Grupy fokusowe odbyły się między May 14, 2012 i May 17, 2012 w czterech społecznościach Connecticut.

Acrobat PDF
348.89kb

Ściągnij"

Raport o grupach fokusowych Connecticut

Raport końcowy; przez NMR Group, Inc. Raport przedstawia wyniki sześciu grup fokusowych prowadzonych przez NMR Group Inc. z mieszkańcami Connecticut w celu oceny preferencji i percepcji żarówek. Grupy dyskusyjne odbyły się między wrześniem 19, 2011 i wrześniowym 21, 2011 w trzech społecznościach Connecticut.

Acrobat PDF
414.76kb

Ściągnij"

Raport roczny Connecticut Municipal Electric Energy Cooperative 2009

Raport roczny Connecticut Municipal Electric Energy Cooperative 2009; z marca 2010.

Acrobat PDF
4.05mb

Ściągnij"

Connecticut Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Elektrycznej 2012-2013 Plan na rzecz efektywności energetycznej

Connecticut Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Elektrycznej 2012-2013 Plan na rzecz efektywności energetycznej; z listopada 2011.

Acrobat PDF
1.6mb

Ściągnij"

Dokumentacja oszczędności programowych Connecticut na rok programu 2012

Dokumentacja oszczędnościowa programu Connecticut na rok 2012; z września 26, 2011; The United Illuminating Company and Eversource.

Acrobat PDF
1.2mb

Ściągnij"

Grudzień 11, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z grudniowego posiedzenia komisji 11, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
51.93kb

Ściągnij"

Grudzień 12, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z grudniowego posiedzenia 12, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
77.5kb

Ściągnij"

Grudzień 12, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z grudniowego posiedzenia 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
118.8kb

Ściągnij"

Grudzień 12, 2012, program spotkania komisji ewaluacyjnej

Agenda z grudnia 12, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
25.04kb

Ściągnij"

Grudzień 12, 2012, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół z grudnia 12, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
209.34kb

Ściągnij"

Grudzień 12, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z grudnia 12, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
46.69kb

Ściągnij"

Grudzień 13, 2011, program spotkania komisji ewaluacyjnej

Program spotkania od grudnia 13, 2011, spotkanie komisji ewaluacyjnej.

Acrobat PDF
50.83kb

Ściągnij"

Grudzień 14, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z grudnia 14, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
81.27kb

Ściągnij"

Grudniowy komitet oceniający 2011 - raport miesięczny

Grudniowy komitet oceniający 2011 - raport miesięczny.

Acrobat PDF
128.52kb

Ściągnij"

Grudniowy komitet oceniający 2012 - raport miesięczny.

Grudniowy komitet oceniający 2012 - raport miesięczny.

Acrobat PDF
44.25kb

Ściągnij"

Grudzień 5, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z grudnia 5, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
49.6kb

Ściągnij"

Grudzień 7, 2010, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z grudnia 7, 2010, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Dokument Word
117.76kb

Ściągnij"

Decyzja, PURA Przegląd planu oszczędności energii elektrycznej i zarządzania obciążeniem dla 2012 w Connecticut Energy Efficiency Fund

Decyzja, PURA Przegląd planu zarządzania oszczędzaniem energii elektrycznej i zarządzania obciążeniem Connecticut Energy Efficiency dla 2012, Docket No. 12-02-01; z sierpnia 8, 2012.

Acrobat PDF
290.26kb

Ściągnij"

Departament Energii i Ochrony Środowiska Plan ochrony i zarządzania obciążeniem 2012 Tematy do dyskusji i obszary zainteresowań

Departament Energii i Ochrony Środowiska Plan ochrony i zarządzania obciążeniem 2012 Tematy do dyskusji i obszary zainteresowań; z datą stycznia 9, 2012; przesłane przez Departament Energii i Ochrony Środowiska.

Acrobat PDF
289.9kb

Ściągnij"

EEB Komitet Ewaluacyjny Odpowiedź na Wykonawców UI w UI Behawioralny Program Pilotażowy

Komitet EEB ewaluacyjny Odpowiedzi na odpowiedź UI na zalecenia Wykonawcy dotyczące oceny behawioralnego programu pilotażowego interfejsu użytkownika.

Acrobat PDF
45.65kb

Ściągnij"

BADANIA I WYNIKI OCENY, 2012: Raport do Komitetu ds. Energii i Technologii Zgromadzenia Ogólnego w Connecticut

Acrobat PDF
574.08kb

Ściągnij"

Komentarz do Zarządu ds. Efektywności Energetycznej Uwagi do numeru 12-02-01: PURA Przegląd planu zarządzania oszczędzaniem i ładunkiem elektrycznym Connecticut Energy Efficiency dla 2012

Rada ds. Efektywności Energetycznej Komentarze w Docku nr 12-02-01: PURA Przegląd planu zarządzania oszczędzaniem energii elektrycznej i zarządzania obciążeniem dla 2012 w Connecticut Energy Efficiency Fund; z lipca 27, 2012.

Acrobat PDF
57.73kb

Ściągnij"

Rada ds. Efektywności Energetycznej List poparcia dla planu ochrony i zarządzania ładunkiem elektrycznym i gazowym 2012

List do Zarządu ds. Efektywności Energetycznej dla planu konserwacji i zarządzania ładunkami elektrycznymi i gazowymi 2012; Docket No. 11-10-03 - Przegląd planu konserwacji i zarządzania ładunkami elektrycznymi i gazowymi 2012; z października 19, 2011.

Acrobat PDF
78.3kb

Ściągnij"

Uchwała Rady ds. Efektywności Energetycznej w zakresie wsparcia planu konserwacji i zarządzania kredytem 2011 Electric and Natural Gas

Rada ds. Efektywności Energetycznej w celu wsparcia planu zarządzania ochroną i kredytowaniem 2011 Electric and Natural Gas; Docket No. 10-10-03 i Docket No. 08-10-02; z października 1, 2010.

Dokument Word
40.45kb

Ściągnij"

Eversource Recenzja projektu Retrommissioning, O & M i Business Sustainability Challenge Evaluation

Komentarze Eversource; z sierpnia 15, 2012; przez Eversource (Eversource). Eversource przegląd projektu Retrommissioning, Operation & Maintenance oraz Business
Wyzwania związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem.

Acrobat PDF
99.96kb

Ściągnij"

Eversource Przegląd C & I Free-ridership and Spillover Study

Przegląd Eversource; z października 15, 2012; przez Eversource (Eversource). Eversource komentarze na temat projektu 2011 Komercyjne i przemysłowe programy gazu ziemnego i gazu ziemnego Free-riderhip and Spillover Study z września 25, 2012, Tetra Tech, Inc.

Acrobat PDF
139.99kb

Ściągnij"

Luty 12, 2013, posiedzenie Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z lutowego posiedzenia 12, 2013, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
86.08kb

Ściągnij"

Luty 13, 2013, Plan spotkania Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z lutowego posiedzenia 13, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
78.08kb

Ściągnij"

Luty 13, 2013, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z lutowego posiedzenia 13, 2013, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
121.51kb

Ściągnij"

Luty 13, 2013, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z lutowego posiedzenia 13, 2013, Residential Committee Meeting.

Acrobat PDF
100.98kb

Ściągnij"

Luty 2008 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Luty 2008 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
36.86kb

Ściągnij"

Luty 2009 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Luty 2009 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
73.22kb

Ściągnij"

Luty 2010 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Luty 2010 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
62.46kb

Ściągnij"

Luty 2011 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Luty 2011 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Acrobat PDF
454.1kb

Ściągnij"

Luty 2012 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej

Luty 2012 Komisja ds. Oceny Komisji Miesięcznej.

Acrobat PDF
32.89kb

Ściągnij"

Luty 4, 2013, program spotkania komisji ewaluacyjnej

Kalendarz z lutego 4, 2013, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
46.04kb

Ściągnij"

Luty 4, 2013, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół z lutowego posiedzenia 4, 2013, posiedzenia komisji oceniającej.

Acrobat PDF
81.64kb

Ściągnij"

Luty 6, 2013, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Kalendarz z lutego 6, 2013, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
88.12kb

Ściągnij"

Luty 7, 2012, posiedzenie Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z lutowego posiedzenia 7, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
81.48kb

Ściągnij"

Luty 8, 2012, Plan spotkania Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z lutowego posiedzenia 8, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
82.09kb

Ściągnij"

Luty 8, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Minuty z Luty 8, 2012, Posiedzenie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
275.93kb

Ściągnij"

Luty 8, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z lutowego posiedzenia 8, 2012, Residential Committee Meeting.

Acrobat PDF
77.95kb

Ściągnij"

Luty 9, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z lutowego posiedzenia 9, 2011, Residential Committee Meeting.

Acrobat PDF
188.28kb

Ściągnij"

Ostateczna decyzja Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej w sprawie planu ochrony i zarządzania ładunkiem w funduszu 2012 Connecticut Energy Efficiency Fund

Ostateczna decyzja Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej w sprawie planu ochrony i zarządzania gazem Funduszu Efektywności Energetycznej 2012 Connecticut, nr Dt 11-10-03; z datą stycznia 4, 2012, przez Urząd Regulacji Energetyki Publicznej, Departament Energii i Ochrony Środowiska.

W niniejszej decyzji Urząd Regulacji Energetyki Publicznej, dawniej znany jako Departament Kontroli Użyteczności Publicznej, zatwierdza Plan Konserwacji Gazu i Zarządzania Obciążeniem Funduszu dla Efektywności Energetycznej dla Connecticut dla modyfikacji 2012.

Acrobat PDF
472.5kb

Ściągnij"

Ostateczne ustalenie w celu zatwierdzenia ochrony 2012 i zarządzania obciążeniem Rozszerzyło plan i budżet

Ostateczne ustalenie do zatwierdzenia ochrony 2012 i zarządzania obciążeniem Rozszerzony plan i budżet; z lipca 19, 2012; przez Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej, Departament Energii i Ochrony Środowiska.

Acrobat PDF
444.6kb

Ściągnij"

Raport końcowy: Podstawowa analiza CT 2011 dla jednorodzinnych nowych budynków mieszkalnych

Raport końcowy; z października 1, 2012; według NMR Group, Inc .; KEMA, Inc .; Cadmus; i Dorothy Conant. Badanie to zostało przeprowadzone w celu oszacowania charakterystyki zużycia energii w budynkach, które nie stanowiły elementu programu budowy nowych technologii (RNC) Connecticut Energy Efficiency Fund, jako punktu odniesienia dla Programu RNC.

Acrobat PDF
3.23mb

Ściągnij"

Ocena wpływu wyzwania Retrommissioning, O & M i Business Sustainability: Kluczowe ustalenia

Kluczowe wnioski; z lutego 27, 2013. Najważniejsze wnioski z oceny skutków programów Retrommissioning, Operation & Maintenance oraz Business Sustainability Challenge. Związane z Docket No. 12-02-01.

Acrobat PDF
41.69kb

Ściągnij"

Badanie wpływu, procesu i rynku programu wycofania urządzeń Connecticut Appliance: sprawozdanie ogólne

Raport końcowy; z grudnia 23, 2005; Nexus Market Research, Inc. i RLW Analytics, Inc. Raport podsumowuje wpływ, proces i badanie rynkowe Connecticut
Program Retirement Appliance dla Eversource - Eversource i The United Illuminating Company.

Acrobat PDF
2.54mb

Ściągnij"

Wstępny raport z przeglądu marketingu Connecticut

Wstępny raport z przeglądu marketingu Connecticut; z października 11, 2011.

Acrobat PDF
21.93mb

Ściągnij"

Styczeń 10, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z posiedzenia styczniowego 10, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
81.33kb

Ściągnij"

Styczeń 10, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania ze stycznia 10, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
68.97kb

Ściągnij"

Styczeń 11, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda ze stycznia 11, 2012, Posiedzenie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
83.2kb

Ściągnij"

Styczeń 11, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół ze styczniowego posiedzenia 11, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
116.59kb

Ściągnij"

Styczeń 11, 2012, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda ze stycznia styczniowego 11, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
82.28kb

Ściągnij"

Styczeń 19, 2011, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda ze stycznia styczniowego 19, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Dokument Word
120.32kb

Ściągnij"

Styczeń 2, 2013, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda ze stycznia 2, 2013, Spotkanie Komitetu Marketingu.

Acrobat PDF
73.09kb

Ściągnij"

Styczeń 20, 2012, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda ze stycznia styczniowego 20, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
82.04kb

Ściągnij"

Styczeń 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Styczeń 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
73.22kb

Ściągnij"

Styczeń 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Styczeń 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
68.61kb

Ściągnij"

Styczeń 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Styczeń 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
99.84kb

Ściągnij"

Styczeń 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Styczeń 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
160.18kb

Ściągnij"

Styczeń 2013 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Styczeń 2013 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
111.52kb

Ściągnij"

Styczeń 4, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda ze stycznia 4, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingu.

Acrobat PDF
69.48kb

Ściągnij"

Styczeń 8, 2013, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z posiedzenia styczniowego 8, 2013, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
81.41kb

Ściągnij"

Styczeń 9, 2013, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda ze stycznia 9, 2013, Posiedzenie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
77.09kb

Ściągnij"

Styczeń 9, 2013, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół ze styczniowego posiedzenia 9, 2013, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
107.99kb

Ściągnij"

Styczeń 9, 2013, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół ze styczniowego 9, 2013, posiedzenia komisji oceniającej.

Acrobat PDF
76.88kb

Ściągnij"

Styczeń 9, 2013, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda ze stycznia styczniowego 9, 2013, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
73.93kb

Ściągnij"

Lipiec 10, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z lipcowego posiedzenia 10, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
331.21kb

Ściągnij"

Lipiec 10, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Agenda z lipcowego 10, 2012, Spotkanie Komitetu Oceniającego.

Acrobat PDF
65.76kb

Ściągnij"

Lipiec 11, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z lipcowego 11, 2012, Spotkanie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
79.69kb

Ściągnij"

Lipiec 11, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z lipcowego posiedzenia 11, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
171.46kb

Ściągnij"

Lipiec 11, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z lipca 11, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
80.85kb

Ściągnij"

Lipiec 13, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z lipca 13, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
80.88kb

Ściągnij"

Lipcowy Komitet Oceniający 2008 Raport miesięczny

Lipcowy Komitet Oceniający 2008 Raport miesięczny.

Dokument Word
60.93kb

Ściągnij"

Lipcowy Komitet Oceniający 2009 Raport miesięczny

Lipcowy Komitet Oceniający 2009 Raport miesięczny.

Dokument Word
72.19kb

Ściągnij"

Lipcowy Komitet Oceniający 2010 Raport miesięczny

Lipcowy Komitet Oceniający 2010 Raport miesięczny.

Dokument Word
128kb

Ściągnij"

Lipcowy Komitet Oceniający 2011 Raport miesięczny

Lipcowy Komitet Oceniający 2011 Raport miesięczny.

Acrobat PDF
104.52kb

Ściągnij"

Lipcowy Komitet Oceniający 2012 Raport miesięczny

Lipcowy Komitet Oceniający 2012 Raport miesięczny.

Acrobat PDF
128.42kb

Ściągnij"

Lipiec 25, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z lipcowego 25, 2012, Spotkanie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
77.76kb

Ściągnij"

Lipiec 25, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z lipcowego posiedzenia 25, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
121.95kb

Ściągnij"

Czerwiec 12, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z majowego spotkania 10, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
84.92kb

Ściągnij"

Czerwiec 13, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Kalendarz z czerwcowego 13, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
81.51kb

Ściągnij"

Czerwiec 13, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z czerwcowego 13, 2012, Spotkanie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
88.12kb

Ściągnij"

Czerwiec 13, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z czerwcowego posiedzenia 13, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
108.58kb

Ściągnij"

Czerwiec 14, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z czerwcowego 14, 2012, Spotkanie Komitetu Oceniającego.

Acrobat PDF
67.15kb

Ściągnij"

Czerwiec 15, 2012, Plan rocznego spotkania Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z czerwcowego 151, 2012, Corocznego Rekolekcyjnego Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
99.79kb

Ściągnij"

Czerwiec 15, 2012, roczne sprawozdanie z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z corocznej rekolekcji w czerwcu 15, 2012, Energy Efficiency Board.

Acrobat PDF
162.21kb

Ściągnij"

Czerwiec 18, 2012, Wspólny program posiedzenia Komitetu CEEF-CEFIA

Agenda z czerwcowego 18, 2012, Wspólne posiedzenie Komitetu CEEF-CEFIA.

Acrobat PDF
66.26kb

Ściągnij"

Czerwiec 18, 2012, Wspólny raport z posiedzeń Komitetu CEEF-CEFIA

Protokół z czerwcowego 18, 2012, wspólnego posiedzenia Komitetu CEEF-CEFIA.

Acrobat PDF
65.14kb

Ściągnij"

Czerwiec 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Czerwiec 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
75.26kb

Ściągnij"

Czerwiec 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Czerwiec 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
69.63kb

Ściągnij"

Czerwiec 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Czerwiec 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
111.1kb

Ściągnij"

Czerwiec 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Czerwiec 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
129.95kb

Ściągnij"

Czerwiec 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Czerwiec 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
122.13kb

Ściągnij"

Czerwiec 6, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z czerwcowego 6, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
82.7kb

Ściągnij"

Marzec 11, 2013, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Agenda z marca 11, 2013, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
55.43kb

Ściągnij"

Marzec 12, 2013, Program spotkania Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z marcowego posiedzenia 12, 2013, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
81.57kb

Ściągnij"

Marzec 13, 2012, Program spotkania Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z marcowego posiedzenia 13, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
88.33kb

Ściągnij"

Marzec 13, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z marca 13, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
69.61kb

Ściągnij"

Marzec 13, 2013, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z marca 13, 2013, Posiedzenie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
79.55kb

Ściągnij"

Marzec 13, 2013, program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z marca 13, 2013, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
105.8kb

Ściągnij"

Marzec 14, 2012, Posiedzenie Rady ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z marca 14, 2012, Posiedzenie Zarządu Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
78.57kb

Ściągnij"

Marzec 14, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z posiedzenia Rady 14, 2012, Energy Efficiency Board z marca.

Acrobat PDF
118.59kb

Ściągnij"

Marzec 14, 2012, program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z marca 14, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
79kb

Ściągnij"

March March 2008 Evaluation Committee Raport miesięczny

March March 2008 Evaluation Committee Raport miesięczny.

Dokument Word
43.52kb

Ściągnij"

March March 2009 Evaluation Committee Raport miesięczny

March March 2009 Evaluation Committee Raport miesięczny.

Dokument Word
71.17kb

Ściągnij"

March March 2010 Evaluation Committee Raport miesięczny

March March 2010 Evaluation Committee Raport miesięczny.

Dokument Word
95.23kb

Ściągnij"

March March 2011 Evaluation Committee Raport miesięczny.

March March 2011 Evaluation Committee Raport miesięczny.

Acrobat PDF
116.19kb

Ściągnij"

Marzec 7, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z marca 7, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Dokument Word
55.62kb

Ściągnij"

Marzec 9, 2011, program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z marca 9, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
94.61kb

Ściągnij"

Maj 10, 2011, program spotkania komisji ewaluacyjnej

Agenda z maja 10, 2011, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
83.84kb

Ściągnij"

Maj 10, 2012, Program spotkania Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z majowego spotkania 10, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
88.57kb

Ściągnij"

Niech 2008 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej

Niech 2008 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
45.57kb

Ściągnij"

Niech 2009 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej

Niech 2009 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
70.14kb

Ściągnij"

Niech 2010 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej

Niech 2010 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej.

Dokument Word
105.98kb

Ściągnij"

Niech 2011 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej

Niech 2011 Komitet Oceniający Komisji Miesięcznej.

Acrobat PDF
115.33kb

Ściągnij"

Maj 23, 2012, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z maja 23, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
80.39kb

Ściągnij"

Maj 8, 2012, program spotkania komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z maja 8, 2012, spotkanie komisji ewaluacyjnej.

Acrobat PDF
67.5kb

Ściągnij"

Maj 9, 2012, Plan spotkania Zarządu ds. Efektywności energetycznej

Agenda z majowego spotkania 9, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
141.35kb

Ściągnij"

Maj 9, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z posiedzenia Rady 9, 2012, Energy Efficiency Board z maja.

Acrobat PDF
141.35kb

Ściągnij"

Północno-wschodnie partnerstwa na rzecz efektywności energetycznej Regionalne Forum EM & V 2011 Agenda projektu i budżet

Z grudnia 6, 2010. Północno-wschodnie partnerstwa na rzecz efektywności energetycznej (NEEP) Regionalne Forum EM & V 2011 Agenda projektu i budżet.

Acrobat PDF
170.86kb

Ściągnij"

Ogłoszenie o uwagach i spotkaniu technicznym - Plan ochrony i zarządzania ładunkiem 2012.

Powiadomienie o prośbie o komentarze i spotkanie techniczne - 2012 Conservation and Load Management Plan; wydane przez Departament Energii i Ochrony Środowiska; z grudnia 23, 2011.

Acrobat PDF
113.16kb

Ściągnij"

Listopad 10, 2010, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z listopada 10, 2010, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Dokument Word
115.2kb

Ściągnij"

Listopad 13, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z listopadowego posiedzenia 13, 2012, Commercial & Industrial Committee Meeting.

Acrobat PDF
64.31kb

Ściągnij"

Listopad 14, 2012, Plan spotkania Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z listopadowego posiedzenia 14, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
51.34kb

Ściągnij"

Listopad 14, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z listopadowego posiedzenia 14, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
114.05kb

Ściągnij"

Listopad 14, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z listopada 14, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
73.96kb

Ściągnij"

Listopad 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Listopad 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
68.1kb

Ściągnij"

Listopad 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Listopad 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
91.33kb

Ściągnij"

Listopad 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Listopad 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
137.31kb

Ściągnij"

Listopad 7, 2012, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z listopada 7, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
72.97kb

Ściągnij"

Listopad 7, 2012, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół z listopada 7, 2012, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
95.89kb

Ściągnij"

Listopad 7, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z listopada 7, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
75.68kb

Ściągnij"

Listopad 9, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z listopada 9, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
83.48kb

Ściągnij"

Październik 10, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z październikowego posiedzenia 10, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
80.63kb

Ściągnij"

Październik 10, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z październikowego posiedzenia zarządu 10, 2012, Energy Efficiency Board.

Acrobat PDF
89.04kb

Ściągnij"

Październik 10, 2012, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z października 10, 2012, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
73.72kb

Ściągnij"

Październik 12, 2011, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z października 12, 2011, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Acrobat PDF
98.36kb

Ściągnij"

Październik 13, 2010, Program spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z października 13, 2010, posiedzenie Komitetu Mieszkalnego.

Dokument Word
119.3kb

Ściągnij"

Październik 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Październik 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
78.34kb

Ściągnij"

Październik 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Październik 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
82.94kb

Ściągnij"

Październik 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Październik 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
128.59kb

Ściągnij"

Październik 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Październik 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
274.12kb

Ściągnij"

Październik 24, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z październikowego posiedzenia 24, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
75.35kb

Ściągnij"

Październik 25, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z październikowego posiedzenia zarządu 25, 2012, Energy Efficiency Board.

Acrobat PDF
76.08kb

Ściągnij"

Październik 3, 2012, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół z październikowego 3, 2012, posiedzenia komisji oceniającej.

Acrobat PDF
32.84kb

Ściągnij"

Październik 3, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z października 3, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
74.59kb

Ściągnij"

Październik 6, 2011, Agenda Komisji Marketingowej

Agenda z października 6, 2011, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
78.36kb

Ściągnij"

Październik 9, 2012, posiedzenie Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z październikowego posiedzenia 9, 2012, Commercial & Industrial Committee Meeting.

Acrobat PDF
59.16kb

Ściągnij"

Urząd obszaru kontroli Rady ds. Konsumentów dla planu ochrony i zarządzania ładunkiem 2012

Biuro Obszarów Zapytania Rady ds. Konsumentów w sprawie planu konserwacji i zarządzania ładunkiem 2012; przedstawione przez Urząd Rady Konsumentów; z datą stycznia 10, 2012.

Acrobat PDF
272.38kb

Ściągnij"

Opowicz Komentarze do Projektu Oceny Roku 1 programu Eversource Customer Behaviour

Komentarze; z lutego 19, 2013; Opower, Inc. Opowicz komentuje projekt oceny Roku 1 Programu Zachowań Klientów Eversource Pilot.

Acrobat PDF
83kb

Ściągnij"

Wstępny raport Zarządu ds. Zarządzania Energią w sprawie rocznych programów ochrony gazowej 2006

Wstępny raport Zarządu ds. Zarządzania Energią w sprawie rocznych programów ochrony gazowej 2006; przestarzały Styczeń 1, 2007.

Acrobat PDF
35.14kb

Ściągnij"

Przeprojektowanie procesów w celu zwiększenia wydajności programu oceny efektywności produkcji

Raport końcowy; z marca 26, 2007; przez Energy & Resource Solutions, Inc. Raport przedstawia ustalenia i zalecenia dla Eversource (Eversource) wynikające z oceny programu Eversource Process Reengineering dla zwiększonej efektywności produkcji administrowanego przez Eversource and Western Massachusetts Electric Company.

Acrobat PDF
1.81mb

Ściągnij"

Propozycja zatwierdzenia planu konserwacji i zarządzania 2012 Expanded Budget

Projekt do publicznego komentowania; z czerwca 5, 2012; przez Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej, Departament Energii i Ochrony Środowiska.

Acrobat PDF
424.47kb

Ściągnij"

Residential Central AC Regional Evaluation Free-ridership Analysis

Raport końcowy; z października 2009; autor: ADM Associates, Inc. W niniejszym raporcie oceniono poziom bezpłatnych przejazdów dla zakupu systemów klimatyzacji o wyższym stopniu sprawności (CAC) dla klientów indywidualnych Eversource i United Illuminating, którzy uczestniczyli w programie rabatowym oferowanym przez te narzędzia.

Acrobat PDF
630.03kb

Ściągnij"

Ocena regionalna dla mieszkalnej centralnej klimatyzacji

Oszacowanie; z datą stycznia 13, 2010; przez ADM Associates, Inc. Wysiłek obejmował evalution dla wysokiej wydajności mieszkaniowych jednostek CAC dla Eversource, United Illuminating, National Grid (MA & RI) oraz NSTAR Gas & Electric.

Acrobat PDF
202.3kb

Ściągnij"

Przegląd działań marketingowych Connecticut: Plan marketingowy 2011-2012 dla scenariusza wzrostu oszczędności

Przegląd działań związanych z marketingiem w Connecticut: Plan marketingowy 2011-2012 dla większej oszczędności; z datą 12, 2011.

Acrobat PDF
630.71kb

Ściągnij"

Rozdział I Struktura i zasady dotyczące efektywności energetycznej

Rozdział I Struktura i zasady dotyczące efektywności energetycznej; data ostatniej modyfikacji sierpnia 10, 2011.

Acrobat PDF
261.76kb

Ściągnij"

Wrzesień 11, 2012, Plany spotkań Komitetu ds. Komercyjnego i Przemysłowego

Agenda z wrześniowego posiedzenia 11, 2012, Commercial & Industrial Committee.

Acrobat PDF
83.38kb

Ściągnij"

Wrzesień 12, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z wrześniowego spotkania 12, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
79.14kb

Ściągnij"

Wrzesień 12, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z wrześniowego posiedzenia 12, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
136.77kb

Ściągnij"

Wrzesień 12, 2012, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z wrześniowego 12, 2012, posiedzenia komitetu mieszkaniowego.

Acrobat PDF
81.15kb

Ściągnij"

Wrzesień 13, 2011, Porządek obrad komisji ewaluacyjnej

Program spotkania z września 13, 2011, spotkanie komisji oceniającej.

Acrobat PDF
78.33kb

Ściągnij"

Wrzesień 14, 2011, Plan spotkania komisji mieszkaniowej

Agenda z wrześniowego 14, 2011, posiedzenia komitetu mieszkaniowego.

Acrobat PDF
92.93kb

Ściągnij"

Wrzesień 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Wrzesień 2008 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
67.07kb

Ściągnij"

Wrzesień 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Wrzesień 2009 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
78.34kb

Ściągnij"

Wrzesień 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Wrzesień 2010 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Dokument Word
101.38kb

Ściągnij"

Wrzesień 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Wrzesień 2011 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
116.32kb

Ściągnij"

Wrzesień 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny

Wrzesień 2012 Komitet Oceniający Raport Miesięczny.

Acrobat PDF
125.84kb

Ściągnij"

Wrzesień 26, 2012, Posiedzenie Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Agenda z wrześniowego spotkania 26, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
74.91kb

Ściągnij"

Wrzesień 26, 2012, Protokół z posiedzeń Rady ds. Efektywności Energetycznej

Protokół z wrześniowego posiedzenia 26, 2012, Rady ds. Efektywności Energetycznej.

Acrobat PDF
108.69kb

Ściągnij"

Wrzesień 5, 2012, protokół posiedzenia komisji ewaluacyjnej

Protokół z wrześniowego 5, 2012, posiedzenia komisji oceniającej.

Acrobat PDF
82.37kb

Ściągnij"

Wrzesień 5, 2012, Wspólny program posiedzenia Komitetu CEEF-CEFIA

Agenda z wrześniowego posiedzenia 5, 2012, Wspólne posiedzenie Komitetu CEEF-CEFIA.

Acrobat PDF
64.13kb

Ściągnij"

Wrzesień 5, 2012, Porządek obrad Komitetu ds. Marketingu

Agenda z wrześniowego 5, 2012, Spotkanie Komitetu Marketingowego.

Acrobat PDF
84.88kb

Ściągnij"

Ewaluacja behawioralnego programu pilotażowego interfejsu użytkownika

Data maj 31, 2012; Docket No. 12-12-01.

Acrobat PDF
53.38kb

Ściągnij"

Komentarze użytkownika do 2011 Draft C & I Programy Electric & Natural Gas Free-ridership & Spillover Study

Komentarze UI; z października 15, 2012; przez United Illuminating Company. Interfejsy UI w programie 2011 Commercial and Industrial Electric and Natural Gas Program "Wolny rider" i raport z badania spillover study.

Acrobat PDF
28.08kb

Ściągnij"

Uwagi do interfejsu użytkownika dotyczące "Środki, które należy rozważyć w celu aktualizacji do następnej wersji dokumentu oszczędnościowego programu Connecticut"

Datowany na czerwiec 12, 2012; odnosi się do Docket No. 10-10-03. Komentarze Zjednoczonego Towarzystwa Oświetlania na temat "Środki do rozważenia aktualizacji następnej wersji dokumentu oszczędnościowego programu PSD (Connecticut Program Savings Document)".

Acrobat PDF
34.77kb

Ściągnij"



Odwiedź stronę CT Power Update