x

Powiadomienia Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Powiadomienia Zarządu ds. Efektywności Energetycznej

Marzec Ogłoszenia 2020

 • marzec 27 - Rada ds. Efektywności Energetycznej organizuje dwie sesje poświęcone wkładowi publicznemu, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji 2021 do planu C&LM na lata 2019–2021. Zarząd jest także zainteresowany otrzymywaniem uwag dotyczących skutków programu COVID-19. Sesje wejściowe to środa, 8 kwietnia, 1:00 - 2:30 i środa, 13 maja, 1:00 - 2:30. Obie sesje odbywają się tylko za pośrednictwem webinaru. Aby uzyskać więcej informacji, w tym informacje o webinarium, zobacz tutaj.

Maj 2019 Ogłoszenia

 • Maj 3 - Rada ds. Efektywności Energetycznej organizuje doroczną sesję wejścia publicznego w celu uzyskania informacji o aktualizacji 2020 do planu 2019-2021 C&LM. Sesja wejściowa to środa, maj 8, 10: 00 am, na 10 Franklin Square w New Britain (Hearing Room 2). Aby uzyskać więcej informacji na temat sesji wejściowej, zobacz tutaj. Również dla osób zainteresowanych zdalnie uczestniczeniem w sesji wejściowej, oto te informacje: Telefon: 571-317-3122 / Kod dostępu: 566 636 141; Link do konferencji internetowej: https://global.gotomeeting.com/join/566636141.

Marzec Ogłoszenia 2019

 • marzec 26 - Dystrykt elektryczny w Wallingford przedstawił swoje Roczny raport 2018 do Rady ds. Efektywności Energetycznej w celu dokonania przeglądu.

Maj 2017 Ogłoszenia

Październik Ogłoszenia 2016

Czerwiec Ogłoszenia 2016

Maj 2016 Ogłoszenia

Grudniowe ogłoszenia 2015

Listopadowe ogłoszenia 2015

 • Listopad 20 - Rada ds. Efektywności energetycznej wydała poprawiono wniosek o składanie ofert (RFP) dla konsultantów technicznych do wspierania zarządu. Zmienione zapytanie ofertowe przedłuża termin składania ofert do listopada 30, a ostateczny termin składania wniosków - do grudnia 11.

 • Listopad 13 - Rada ds. Efektywności energetycznej wydała Wniosek o ofertę (RFP) zamierzające zawrzeć wieloletnią umowę z jednym lub kilkoma wykonawcami oceniającymi lub zespołami wykonawców oceny. Planowana praca, którą należy wykonać, zapewnia niezależne niezależne usługi oceny programów efektywności energetycznej i powiązane badania w odniesieniu do programów rezydencyjnych. Zamierzenia dotyczące licytacji mają się pojawić w listopadzie 30, a ostateczne wnioski będą płatne w grudniu 11. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze Scottem Dimestroskim, scottd@apexanalyticslls.com.

Wrzesień Ogłoszenia 2015

 • Wrzesień 1 - Rada ds. Efektywności Energetycznej wydała Zapytanie ofertowe (RFP) zamierzające zawrzeć wieloletnią umowę z jednym lub kilkoma wykonawcami oceniającymi lub zespołami wykonawców oceny. Planowane prace, które należy wykonać, to dostarczanie niezależnych niezależnych usług oceny programów efektywności energetycznej i związanych z nimi badań w odniesieniu do programów komercyjnych i przemysłowych. Zamiarem licytacji jest wrzesień 18, a ostateczne propozycje są płatne październik 6. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z Lori Lewis, Lori.Lewis@AnEvaluation.com.

Maj 2015 Ogłoszenia

Luty Ogłoszenia 2015

 • Luty 28 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła sprawozdanie z oceny końcowej: Badanie potencjału elektroniki użytkowej CT (R84) z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem sekretarza wykonawczego na stronie eeb@energizect.com.

Styczeń 2015 Ogłoszenia

 • Styczeń 13 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła sprawozdanie z oceny końcowej: Ocena wpływu HES i HES-IE (R16) z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Zaplanowana zostanie prezentacja techniczna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem sekretarza wykonawczego na stronie eeb@energizect.com.

Grudniowe ogłoszenia 2014

 • Grudzień 22 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła sprawozdanie z oceny końcowej: Small Data Energy Advantage Data Mining (C10) z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. W tym raporcie nie będzie prezentacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem sekretarza wykonawczego na stronie eeb@energizect.com.

Listopadowe ogłoszenia 2014

 • Listopad 13 - Prezentacja techniczna będzie zawierała ostateczne sprawozdanie z oceny: Centralny wpływ klimatyzacji i ocena procesu (R8). Prezentacja odbędzie się w grudniu 12, 11: 00 am - południe na 10 Franklin Square w New Britain, a także za pośrednictwem webinara. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kalendarz EEB.

Październik Ogłoszenia 2014

 • Październik 20 - Komisja Oceny Ekoefektywności Energetycznej opublikowała projekt przeglądu notatki: Dodatkowy przegląd pomiaru HES (R48). Ostateczny termin na komentarze do projektu to listopad 3. Komentarze należy przesłać do Biura Sekretarza Wykonawczego na adres: eeb@energizect.com.
 • Październik 14 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła raport końcowy: Centralna klimatyzacja Wpływ i ocena procesu (R8) z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Zostanie zaplanowana prezentacja techniczna w celu omówienia wyników raportu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z biurem Sekretarza Wykonawczego: eeb@energizect.com.

Wrzesień Ogłoszenia 2014

 • Wrzesień 11 - Komisja Oceny Ekoefektywności Energetycznej opublikowała projekt sprawozdania z przeglądu: Badanie potencjału jednorodzinnego (R15). Ostateczny termin na komentarze to COB, październik 14. Komentarze należy przesłać do Biura Sekretarza Wykonawczego na adres: eeb@energizect.com.

Sierpniowe ogłoszenia 2014

 • Sierpień 29 - Przeprowadzono dwie prezentacje techniczne w celu omówienia ustaleń dwóch sprawozdań z oceny końcowej: Ocena zerowej izolacji z rodziny jednorodzinnej (R5) i ocena oddziaływania pompy ciepła z gruntu CT oraz ocena rynku (R7) - patrz ogłoszenia z czerwca poniżej. Obie prezentacje zostaną dostarczone za pośrednictwem webainr. Wstępna prezentacja Weatherization będzie we wrześniu 10, 11: 30 am - 1: 00 pm EST, a prezentacja pompy ciepła z ziemi odbędzie się we wrześniu 17, 10: 00 - 11: 00 am EST. Skontaktuj się z biurem Sekretarza Wykonawczego EEB w celu uzyskania dalszych informacji: eeb@energizect.com.

Czerwiec Ogłoszenia 2014

 • Czerwca 10 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła raport końcowy: Ocena linii bazowej izolacji z rodziny jednorodzinnej (R5) z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Zostanie zaplanowana prezentacja techniczna w celu omówienia wyników raportu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Sekretarza Wykonawczego EEB pod adresem eeb@energizect.com.
 • Czerwca 1 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła raport końcowy: Ocena wpływu programu Connecticut Small Business Energy Advantage (C9) z DEEP Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Public Utilities Regulatory Authority. Prezentacja techniczna w celu omówienia wyników raportu jest zaplanowana na wtorek, czerwiec 10, 10: 30 rano - w DEEP, 79 Elm St. w Hartford (Sala Chorąży). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Sekretarza Wykonawczego EEB pod adresem eeb@energizect.com.

Maj 2014 Ogłoszenia

 • Może 27 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła raport końcowy: Północno-wschodnie badanie oświetlenia mieszkaniowego (R3) (sprawozdanie końcowe i załączniki) do DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Webinarium poświęcone omówieniu wyników raportu zostanie zaplanowane na jakiś czas w lipcu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Sekretarza Wykonawczego EEB pod adresem eeb@energizect.com.

Kwiecień 2014 Ogłoszenia

 • Kwietnia 28 - Rada ds. Efektywności Energetycznej będzie gospodarzem publicznej sesji wejściowej w celu otrzymania informacji od zainteresowanych stron na temat aktualizacji 2015 planu konserwacji i zarządzania obciążeniem 2013-2015. Sesja odbędzie się w środę, maj 14, 9: 00 am - 12: 00 pm, w pokoju 1C z legislacyjnego budynku biurowego, Hartford, CT. Uwagi werbalne mogą trwać do siedmiu minut. Prosimy przesłać pisemne uwagi i / lub prezentację PowerPoint do maja 12 do Biura Sekretarza Wykonawczego pod adresem eeb@energizect.com.
 • Kwiecień 14, 2014 - Rada ds. Efektywności Energetycznej złożyła wniosek Raport końcowy SBEA o niskim dochodzie i ograniczonym angielskim Small Business Study z DEEP Biura Polityki Energetycznej i Technicznej oraz Urzędu Regulacji Energetyki Publicznej. Seminarium internetowe omawiające wyniki raportu zaplanowano na maj 12, 2014, 11: 30 południe, DEEP, 10 Franklin Sq (sala konferencyjna komisarza, 2nd Floor)., New Britain, CT. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Sekretarza Wykonawczego EEB pod adresem eeb@energizect.com.

Marzec Ogłoszenia 2014

Luty Ogłoszenia 2014

 • Luty 28, 2014 - Za zgodą Rady ds. Efektywności Energetycznej przedsiębiorstwa użyteczności publicznej odpowiedzialne za administrowanie programami wspieranymi przez Connecticut Energy Efficiency Fund złożyły do ​​Departamentu Energii i Ochrony Środowiska wymagane 2014 Aktualizacja do planu konserwacji i zarządzania ładunkami elektrycznymi i gazowymi 2013-15. Aktualizacja została równocześnie złożona w urzędzie regulacji w sektorze usług publicznych pod datą 13-03-02. Wśród uczestniczących firm są: Eversource, United Illuminating Company, Connecticut Natural Gas Corporation, Southern Connecticut Gas Company oraz Eversource.
 • Luty 28, 2014 - Rada upoważniona do efektywnego wykorzystania energii corocznie Program 2013 i raport operacji został wysłany do Komitetu Legislatury ds. Energii i Technologii i udostępniony do publicznej dystrybucji.

Styczeń 2014 Ogłoszenia

 • Styczeń 13, 2014 - Komisja Oceniająca ds. Efektywności Energetycznej postanowiła przesunąć termin zgłaszania uwag na temat procesu Programu Opportunities energii i oceny wpływu do lutego 14, 2014. Termin zgłaszania uwag do badania podstawowego Weatherization został ustalony na styczeń 31, 2014.
 • Styczeń 8, 2014 - Na prośbę Komitetu ds. Marketingu EEB Opinia Dynamics przedstawiła wnioski z uzupełniającego badania bazowego przeprowadzonego w ramach wspólnego projektu marketingowego Energize Connecticut. W badaniu przeanalizowano czynniki motywujące do efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną oraz świadomość marki Energize Connecticut. Prezentacja jest dostępna tutaj. Można znaleźć raport z ustaleń tutaj.
 • Styczeń 3, 2014 - Komisja Oceny Ekipy ds. Efektywności Energetycznej opublikowała poprawiony projekt przeglądu Wstępnego Studium Weatheriacji dla skomentowania. The Sprawdź wersję roboczą mogą być dostępne tutaj. Uwagi należy przesłać do Biura Sekretarza Wykonawczego EEB na adres eeb@energizect.com.

Grudniowe ogłoszenia 2013

 • Grudnia 17, 2013 - Komisja Oceny Ekoefektywności Energetycznej opublikowała dwa projekty sprawozdań z oceny w celu skomentowania. Pierwszy jest ocena wpływu programu Energy Opportunities. Drugi to ocena wpływu i ocena rynkowa programu pompy ciepła z gruntu, która jest wspólną ofertą Funduszu Efektywności Energetycznej i Urzędu ds. Inwestycji Finansujących Czystą Energię (CEFIA). The Raport dotyczący projektu możliwości energetycznych mogą być dostępne tutaj oraz Raport końcowy pompy ciepła z ziemi mogą być dostępne tutaj. Termin na komentarze do obu raportów to 5: 00 pm, January 15, 2014. Uwagi należy przesłać do Biura Sekretarza Wykonawczego EEB na adres eeb@energizect.com

Listopadowe ogłoszenia 2013

 • Listopad 25, 2013 - DEEP Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej wydało Ogłoszenie dotyczące zbliżających się warsztatów na temat innowacyjności i transformacji Home Energy Solutions w grudniu 11, 2013 oraz możliwość przedstawienia pisemnych uwag.

Październik Ogłoszenia 2013

 • Październik 31, 2013 - DEEP Biuro Polityki Energetycznej i Technicznej wydało ostateczną decyzję w sprawie 2013-2015 Plan ochrony i zarządzania ładunkiem, Decyzja z dodatkami jest dostępny na stronie internetowej DEEP / Energy.
 • Październik 9, 2013 - Plan oceny 2014-16 zatwierdzone przez Connecticut Energy Efficiency Board na regularnym comiesięcznym spotkaniu. Plan opisuje ramy i podejścia Komitet EEB ds. Oceny będzie postępował zgodnie z mandatami i wymaganiami ustawowymi i wykonawczymi. Jako dodatki do planu, dwa Załączniki zostały również zatwierdzone, co obejmuje streszczenia badań i ocenys do podjęcia w okresie trzynastym 2014-16 oraz szczegóły uczestnictwa w Connecticut Energy Efficiency Board w badaniach przeprowadzonych przez Northeast-East Energy Efficiency Partnership (NEEP).

Wrzesień Ogłoszenia 2013

Marzec Ogłoszenia 2013

Luty Ogłoszenia 2013

Styczeń 2013 Ogłoszenia


Odwiedź stronę CT Power Update